24 V DC Motors

TypeTorque Nm.Speed RPM.Self-lockingPower kW. DatasheetDXF file
ST0-7-24V700,840,045
ST0-9 24V90 0,70,045
STB-10-24V100 30,1