DISCLAIMER

Hoewel Huima Specials uiterste zorg en aandacht besteed aan de informatie op deze website, biedt Huima Specials geen garantie dat de informatie die verkregen kan worden op deze website, betrouwbaar, juist, actueel en/of volledig is. Aan informatie, verkregen op de website, kunnen geen rechten en/of aanspraken worden verleend. Het gebruik van de website is voor volledig eigen risico van de gebruiker. Huima Specials kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, in wat voor vorm dan ook.