LEVERINGSVOORWAARDEN & PRIVACY

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Download de voorwaarden in uw gewenste taal via de links hieronder.

NL - METAALUNIEVOORWAARDEN 2019 & Privacy EN - METAALUNIE CONDITIONS 2019 & Privacy DE - METAALUNIE-BEDINGUNGEN 2019 & Privacy